It seems you're using Internet Explorer 11, which is not supported by this website. Please consider upgrading to a modern browser for the best browsing experience.

Y Canllaw

Rhaglen llythrennedd iechyd meddwl a gynlluniwyd i gynorthwyo myfyrwyr a'u hathrawon

Y Canllaw

Mae'r canllaw yn cynnwys chwe modiwl a'i nod yw rhoi gwybodaeth ac ymwybyddiaeth i ddisgyblion blwyddyn 9 o les meddyliol cadarnhaol a chyflyrau iechyd meddwl cyffredin a darparu gwybodaeth am sut i geisio cymorth pe bai ei angen arnynt.

Beth yw Llythrennedd Iechyd Meddwl?

Cysylltwch â ni i holi am Hyfforddiant "Go-To" neu'r Canllaw

Cysylltwch â ni

Student teenage girl laughing and talking while in class, using phone
Darganfod Y Canllaw

Adnoddau sydd eu hangen arnoch i gyflwyno'r Canllaw yn eich ysgol.

Darganfod Y Canllaw